Outing to Childrens’ Arts Festival (Valletta)

Dil-gimgha morna ghal dan il-Festival sabih hafna li qed jsir il-Belt, u ghalkemm it-temp ma kienx mill-ahjar, xorta hadna pjacir u rajna affarjiet interessanti hafna! Il-klassi taghna marret fil-Berga tal-Italja fejn nzilna fil-laboratorju ta’ dan ix-xjenzjat magiku, fil-kantini, u rajna x-xjenza magika, jew ahjar il-magic science!! Imbaghad rhejnielha lejn it-Teartu Manwel fejn iltqajna mal-hafna kuluri jduru mat-teatru u mbaghad rajna l-ispettaklu ta’ daqq u zfin Colouristic!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s