Il-Festi li nfakkru fil-Gimgha Mqaddsa

Qeghdin fil-Gimgha Mqaddsa.

Illum hu Hamis ix-Xirka, li fiha nfakkru dak li gara fl-Ahhar Cena.

Ghada hu l-Gimgha l-Kbira, li fiha nfakkru meta Gesu’ miet ghalina.

Il-Hadd ikun l-Ghid il-Kbir, li hi l-festa ta’ meta Gesu’ qam mill-mewt

F’dawn iz-zewg videos ser naraw dak li ghadda minnu Gesu’ fl-ahhar jiem tieghu: 1. l-ahhar cena, l-ort tal-Getsemani.

2. meta marru ghalih fl-ort tal-Getsemani, quddiem il-Qassisin il-Kbar, Pietru jichdu tliet darbiet (imbaghad is-serduq jidden, bhalma kien qallu Gesu’), Guda jiddispjacih talli tahom lil Gesu’ ghall-flus, Gesu’ quddiem Pilatu, in-nies jaghzlu li jehilsu mill-habs lil Barabba u mhux lil Gesu’, Gesu’ msawwat, igorr is-salib, imsallab fuq l-gholja tal-Golgota, imut. Wara tlitt ijiem in-nisa jmorru u jsibu qabar vojt, u l-anglu jghidilhom li Gesu’ qam! Gesu’ mbaghad baqa’ jidher lid-dixxipli tieghu sakemm tela’ s-sema u qalilhom biex ixandru l-kelma tieghu. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s