Piggy Bank!

Il-gimgha li ghaddiet waslu fil-klassijiet taghna il-piggy banks tal-ISTRINA. X’inhuma dawn? Karus zghir forma ta’ qazquz jew piggy (il-forma tradizzjonali tal-karus li fih it-tfal igemmghu il-flus). Fih it-tfal jitfghu ftit flus li jkunu faddlu biex flimkien jghaqqdu somma zghira, li imbaghad tinaghqad mal-flus migbura mill-klassijiet u mill-iskejjel l-ohra ta’ Malta, u jinghataw lill-Community Chest Fund li torganizza l-ISTRINA. B’hekk, it-tfal ikunu qed jaghtu l-kontribut zghir taghhom biex jghinu lill-familji li huma fil-bzonn!

piggy bank1

Advertisements

3 responses to “Piggy Bank!

  1. how did this

  2. hello

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s