Malti

Powerpoint interessanti dwar l-alfabett malti u anki dwar il-konsonanti li jixxiebhu fil-hoss, bhalma huma il-“p” u il-“b” f’ “habib” u f’ “salib”. X’ghandek taghmel biex tkun taf liema konsonanti hija t-tajba? Issib kelma ohra tixbhaha, bhal “habiBa” u “saliBek”.

http://malti.skola.edu.mt/wp-content/uploads/2010/08/alfabett.pps#256,1,L-alfabett

—–<>—–<>—–

Kif naqsmu l-kelma f’sillabi:

1. Ikun hemm sillabi skont kemm fiha vokali l-kelma.

2. Biex naqsmu l-kliem, incapcpu (jew, bhalma ghamilna fil-klassi, incapcpu “bla hoss”, tiftakru? 😀 )

—–<>—–<>—–

Dwar l-artiklu fil-Malti ftakru:

1. Konsonanti qamrin jiehdu il-

2. Konsonanti xemxin jiehdu l-artiklu skont l-ewwel ittra (ez: ix- , is- …)

3. Kliem jibdew bl-GH jew bl-H jiehdu l-

4. Kliem jibdew b’zewg konsonanti jiehdu l-i (ez: l-iskola)

5. Wara kelma tispicca bil-vokali, taqa’ l-I tal-artiklu (ez: Morna l-knisja)

—–<>—–<>—–

In-nomi huma affarijiet, postijiet, annimali jew persuni.

– Jekk inhuma ISMIJIET jinkitbu b’ittra kapitali u jissejjhu nomi proprji (ez: Valletta, Mark)

– Jekk le, huma nomi komuni (ez: kelb, tarag)

—–<>—–<>—–

In-nomi kollettivi

 In-nomi kollettivi nuzawhom meta nitkellmu dwar grupp ta’ oggetti jew nies. Dan il-link jehduk ghal ezercizzji online:

http://www.stfrancisschoolbkara.com/files/Malti2.htm

http://schoolnet.gov.mt/malinja/flash/kollettivi.swf

—–<>—–<>—–

Singual u Plural

Singularhu meta nitkellmu dwar oggett jew persuna wahda.

Plural hu meta nitkellmu dwar hafna oggetti jew persuni

Ftakar li jekk in-nom hu fis-singular, is-sentenza kollha trid tkun fis-singular, u jekk in-nom ikun fil-plural, is-sentenza kollha trid tkun fil-plural.

Ez: Jien inhobb nghum. — Ahna nhobbu nghumu.

—–<>—–<>—–

L-aggettiv jiddeskrivi nom. Irridu niftakru li rridu nimxu man-nom, maskil ma’ maskil, femminil ma’ femminil u plural ma’ plural.

Ez: tifel zghir, karozza komda, siggijiet sbieh.

Powerpoint dwar l-aggettivi komparattivi (jqabblu bejn zewg nomi) u superlattivi (jqabblu bejn hafna).

 http://malti.skola.edu.mt/wp-content/uploads/2010/04/L-Aggettiv_il-komparattiv_u_s-superlattiv.ppt

—–<>—–<>—–

In-nomi jistghu ikunu kemm fil-femmil (ez. mara, tifla, tabella) u kemm fil-maskil (ez, ragel, tifel, ktieb).

Din hija prezentazzjoni Powerpoint dwar dan:

http://www.slideshare.net/sarina_ann/maskil-u-femminil

—–<>—–<>—–

Il-kontra/l-oppost

Prezentazzjoni Powerpoint:-

http://www.slideshare.net/aazz0015/ilkontra-loppost

—–<>—–<>—–

Il-granet tal-gimgha

Poezija helwa:-

http://malti.skola.edu.mt/wp-content/uploads/2010/09/granet.pdf

Ix-xhur tas-sena

Tisliba online:

http://www.stfrancisschoolbkara.com/files/Ix-Xhur.htm

L-istaguni

il-harifa – ix-xitwa

ir-rebbiegha – is-sajf

staguni

Advertisements

3 responses to “Malti

  1. proset miss interesanti hafna

  2. proset miss interesanti hafna

  3. very good ideas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s